Tìm thấy tờ chế luận công Tả quân Lê Văn Duyệt

Tìm thấy tờ chế luận công Tả quân Lê Văn Duyệt

Có nhiều danh tướng phò giúp Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi hoàng đế. Nhưng có bốn vị đại tướng được xem là đệ nhất công thần của Triều Gia Long Nguyễn Phúc Ánh. Đó là: Tiền quân Nguyễn Văn Thành, Hậu quân Võ Tánh, Hữu quân Nguyễn Huỳnh Đức và Tả quân Lê Văn Duyệt. 

Anh Lê Chánh Tuấn, thủ tử nhà thờ Lê Văn Duyệt ở tại Phú Mộng, phường Kim Long, TP. Huế cho biết, hiện anh còn lưu giữ nhiều văn ban có nội dung liên quan đến Tả quân Lê Văn Duyệt, trong đó có một tờ chế đóng ấn ký thời Duy Tân. Tờ chế cỡ 1,92×0,63m, viết trên giấy long đằng, chữ Hán nét chân phương, có 320 chữ, tạm dịch nghĩa như sau:

Tìm thấy tờ chế luận công Tả quân Lê Văn Duyệt - ẢNH 1

Vâng mệnh trời, hưng khởi vận nước. Hoàng thượng có lời chê rằng: Trẫm nghĩ, sách lược (đường lối) tổ chức lớn lao của người quân tử dù trải qua nhiều đời vẫn luôn xán lạn; ân huệ sùng thượng đền đáp của triều đình chỉ xem trong chữ nghĩa bình thường nhưng thật trọng hậu. Vả lại, đối với các bậc đại thần thạc phụ, cần có sự ôn hậu lớn lao. Nhìn lại đời trước, thấy ngài cố Quận cổng Lê Văn Duyệt, nguyên là một công thần thời Vọng Các, giữ chức Đô thống chưởng phủ sự trong phủ Tả quản Đô thống. Ngài là người tài cao gan góc, sừng sỏ gươm đao; có tinh khiêm nhượng của Lã Đô Khanh, cầm quân và mưu lược cả hai đều hơn hẳn; lại có lòng trung trinh của Trương Giám Quân, tự thể với lòng son sắt. Ngài thuộc vào lớp người mở vận sấm mây, nương theo ánh sáng của hai vầng nhật nguyệt.

Lúc ban đầu còn thuộc hàng binh sĩ, về sau trở thành một bậc chỉ huy. Công tích khó nhọc quá nhiều trong hai lần ở thành Vọng Các (tức Thái Lan – NV) và đao Thọ Chu; võ công vào hàng bậc nhất trong lục đánh nhau ở thành Quy Nhơn và đầm Thi Nại. Hộ cờ loan ra chỉ huy đánh Bắc thành mà non sông yên lặng. Mang phù tiết vào trấn thủ thành Nam mà các loài “thỏ chồn” đều dẹp sạch. Danh vang cửa liếu, sự nghiệp rực đài mây.  Nhưng cứ theo sử viết, thì ông theo phò chúa Nguyễn Ánh (Gia Long) để đánh nhau với quân Tây Sơn! Mà quân Tây Sơn là một đạo quân của triều đình đương thời, do anh hùng “áo vải – cờ đào” Nguyễn Huệ dày công gây dựng. Cũng có thể sau khi Quang Trung Hoàng đế Nguyễn Huệ (1789 – 1792) mất, con là Cảnh Thịnh Hoàng đế Quang Toản (1793 – 1802) kém đức, cậu là Bùi Đắc Tuyên chuyên quyền, các quan kèn cựa địa vị không trung với nước, làm mất lòng dân đi nữa, thì Tây Sơn vẫn là triều đại chính thống.

Các danh tướng Tây Sơn như Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân vốn vẫn được các soạn giả cải lương viết thành tuồng tích, ca ngợi như những vị anh hùng…vậy mà, Trần Quang Diệu vì âm mưu phế lập Quang Toản mà bị giết! Bùi Thị Xuân bị Nguyễn Ánh cho voi dày! Đến nỗi, công chúa Ngọc Hân (chính cung Hoàng Hậu triều Tây Sơn) – sau khi nhà Tây Sơn lục đục nội bộ rồi bị mất – đã phải đổi tính danh sống lẫn vào với dân chúng ở Quảng Nam. Bị phát hiện và bị bắt, hai con là Hoàng tử Nguyễn Văn Đức và Công chúa Nguyễn Thị Ngọc bị thắt cổ chết. Hoàng hậu Ngọc Hân phải uống thuốc độc quyên sinh năm Kỷ Mùi (1799), năm đó bà vừa tròn…29 tuổi! Mùa đông năm 1802, Nguyễn Ánh về Phú Xuân cáo tế miếu, trả thù Tây Sơn cực kỳ tàn bạo và hèn hạ. Quang Toản và những người thân bị hành hình…ấp Tây Sơn đổi thành ấp An Tây, mọi dấu ấn Tây Sơn – một triều đại từng chiến thắng quân Xiêm trận Rạch Gầm – Xoài Mút; dẹp tan quân Mãn Thanh mùa Xuân Kỷ Dậu 1789 – đều bị Nguyễn Ánh xoá sạch!

Tìm thấy tờ chế luận công Tả quân Lê Văn Duyệt - ẢNH 2

Như vậy, Lê Văn Duyệt theo phò Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn là công hay tội với đất nước (lúc bấy giờ)? Đành rằng, thân làm tướng “ai vì chúa nấy” nhưng trong sự sụp đổ của nhà Tây Sơn, ngoài việc triều đại thoái hoá, suy đồi hèn yếu ra, còn có sự góp công đắc lực của các danh tướng của Nguyễn Ánh như: Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Nguyễn Huỳnh Đức, Lê văn Duyệt…v..v.. Lại nghe, nhà hát kịch TP.HCM quyết định đưa vở Tả quân Lê Văn Duyệt lên sàn tập, quy tụ hơn 100 diễn viên, với kinh phí 1 tỷ đồng. Chọn nghệ sĩ Quyền Linh (người Long Hưng, vốn được cho là cùng quê với đức Tả quân) đóng vai Lê văn Duyệt liệu có nên không? Như ai ai từng đọc sử Việt cũng biết: Lê Văn Duyệt thân hình thấp bé (!) nhưng giỏi võ nghệ, thì với một Quyền Linh cao to, râu ria có hợp với vai tả quân? Vì mọi người đều biết Tả quân Lê Văn Duyệt vốn là…quan thị!

Nói cho cùng, việc minh oan, hay buộc tội cho một người hãy cứ để cho lịch sử phán xét. Tả quân Lê Văn Duyệt có công hay tội rồi đây lịch sử cũng sẽ minh chứng. Riêng tôi, kẻ hậu sinh nhân thấy việc Tả quân được báo chí nhắc nhở, và đạo diễn Doãn Hoàng Giang phán một câu : “Nhân dân không thờ sai ai bao giờ!” cũng chỉ có bài viết này và vài nhận xét về vai diễn của NS.QL mà thôi Việc xét công tội là của nhân dân và các nhà sử học tiền bối, kẻ hậu sinh nào dám lạm bàn.Nếu có chổ nào không hợp lý, mong các bậc cao minh đánh cho hai chữ “đại xá”!Xin chân thành cảm ơn./.

Nguồn tổng hợp

Thẻ: , , ,

Tin hay cùng chuyên mục